Showing all 2 results

Khẩu Trang Y Tế  đang là sản phẩm rất câng thiết hiện nay bởi sự lây lan đại dịch Covid. Dongphucvang.vn cung cấp các sản phẩm khẩu trang y tế được cung cấp bởi các nhà sản xuất có giấp phép và làm theo đúng quy chuẩn của bộ y tế, với nhiều kích thước. Liên Hệ: 028 777 88666  để nhận được báo giá chính xác.